Tomasz Kulpa
Prezes Stowarzyszenia

Dariusz Starowicz
Sekretarz Stowarzyszenia